Dane
Techniczne

  1. Strona główna
  2. Informacje techniczne

Do podstawowych parametrów decydujących o właściwościach użytkowych i estetycznych wyrobów klinkierowych należą: mrozoodporność, nasiąkliwość wodna, wytrzymałość na zginanie, odporność na plamienie, odporność chemiczna oraz ognioodporność.

Wyroby KING KLINKER produkowane są w technologii tradycyjnej tzw. „ciągnionej” z plastycznej masy ceramicznej, będącej mieszanką najwyższej jakości glin. Po odpowiednim rozdrobnieniu i ujednorodnieniu masy ceramicznej, produkty przechodzą proces formowania metodą ekstruzji. Formowanie odbywa się na mokro z poszanowaniem dla tradycyjnych metod. Po wyformowaniu płytki elewacyjne zostają poddane procesowi suszenia, a następnie wypału w temperaturze przekraczającej 1000°C. Stosowana przez nas metoda produkcji gwarantuje odporność na czynniki atmosferyczne, długowieczność i trwałość koloru.

Obowiązujące przepisy i normy ustalają minimalne parametry, którymi muszą cechować się wszystkie wyroby klinkierowe wprowadzane na rynek. Produkty KING KLINKER znacznie przewyższają określone normami wymagania. Wytrzymałość na zginanie jest dwukrotnie wyższa od wymaganej, nasiąkliwość wodna utrzymywana jest na poziomie około 3%, a odporność chemiczna jest aż o klasę wyższa od wymaganej. Mrozoodporność naszych płytek jest aż 10 krotnie wyższa od wymaganych wskaźników normatywnych.

W czasie użytkowania produkty KING KLINKER nie uwalniają żadnych szkodliwych substancji, dlatego stosowane są zarówno na fasadach, jak też we wnętrzach domów. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie naturalne surowce. Dodatkowo wszystkie odpady produkcyjne w tym zanieczyszczona gliną woda wykorzystywane są ponownie w procesie produkcji w 100%.

Nasiąkliwość

Niska  sprawia, że płytki są odporne na działanie warunków atmosferycznych i sprawdzą się w miejscach narażonych na większa wilgoć.

Nasiąkliwość 603x395 (1)
Nasiąkliwość zgodnie z PN-EN ISO 10545-3
dla płytek z masy czerwonej i brązowej~ 3%
dla płytek z gliny białej i żółtej< 6%

Mrozoodporność

Mrozoodporność zgodnie z PN-EN ISO 10545-12 – spełnia

Po namoczeniu wodą płytki poddawane są min. 100 cyklom zamrażania i odmrażania, w temperaturze pomiędzy -5 / +5 °C. Badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wykazało brak żadnych uszkodzeń po 1000 cyklach (10 razy ponad normę).

mrozoodporność-2

Do pobrania: badanie mrozoodporności wykonane przez
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Certyfikat pełnej mrozoodporności 1000 cykli bez uszkodzeń
Minimum 10 x ponad normę

Reakcja na ogień

Klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501 – A1

Materiał niepalny – nie przyczynia się do rozwoju pożaru. Nawet w warunkach rozwiniętego pożaru (800 °C), nie zapala się (nie wydziela ciepła, dymu ani płonących kropel lub cząstek).

ogniodporność

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na zginanie zgodnie z PN-EN 10545-4 – powyżej 13 N/mm2

Badanie polega na oznaczeniu wytrzymałości na zginanie całej płytki przez działanie siły o określonej wielkości w pewnej odległości od środka płytki.

Handsome mature engineer in the laboratory examines ceramic tile

Siła łamiąca

Siła łamiąca zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 – powyżej 800 N

Badanie polega na oznaczeniu obciążenia łamiącego i siły łamiącej przez działanie siły o określonej wielkości w pewnej odległości od środka płytki.

Rustic marble texture, natural grey marble texture background wi

Tolerancje wymiarowe

Wyroby KING KLINKER spełniają wymagania odnośnie wymiarów i jakości powierzchni określone w Normie
PN-EN 14411 Załącznik C, Wymagania dla – Naturalne.

tolerancje wymiarowe
Długość i szerokośćDopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru roboczego wynosi ±2,0% maksymalnie ±4mm
GrubośćDopuszczalne odchylenie w procentach średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej wynosi ±10%
Krzywizna boków (powierzchnia licowa)Dopuszczalne, maksymalne odchylenie od linii prostej, w procentach w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych wynosi ±1,0%
Odchylenie od kąta prostegoDopuszczalne, maksymalne odchylenie od kąta prostego w procentach w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych wynosi ±1,0%.
Płaskość powierzchni Wypaczenie w odniesieniu do przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych wynosi ±1,5%
Krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego wynosi ±1,5%